צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1. Nick
143
00:02.02
2. Sadaf Alam
36
00:02.66
3. 2015YINJ02
64
00:02.92
4. Szofi
3
00:03.64
5. pipifax 00:04.66
6. qobi
128
00:04.77
7. jaybrainer
61
00:04.82
8. Majdan 00:04.88
9. DouvleX 00:04.91
10. fratthew
6
00:04.99
11. vowels
151
00:05.51
12. rip
14
00:05.66
13. Einsteinus
72
00:05.67
14. NuG3hmPlus
10
00:05.81
15. FlowerDance
23
00:05.83
16. Ilucuthen#8498
30
00:05.85
17. boru
52
00:06.06
18. mari502 00:06.11
19. Callie
7
00:06.14
19. KenobiWanObi 00:06.14
השבוע
1. Sadaf Alam
36
00:02.77
2. pipifax 00:04.66
3. fratthew
6
00:04.99
4. DouvleX 00:05.17
5. vowels
151
00:05.51
6. Szofi
3
00:05.66
7. KenobiWanObi 00:06.42
8. ColeNone
5
00:06.52
9. BlockBick 00:06.80
10. mihriban 00:07.23
11. HackMan 00:07.44
12. dssadfgsd 00:07.99
13. bigBear12 00:08.05
14. ChiefOsceola 00:08.68
15. Frog1 00:08.76
16. qobi
128
00:08.89
17. Dorice
131
00:08.96
18. masaia
3
00:09.16
19. hammerhead20 00:10.04
20. jaybrainer
61
00:10.32
היום
1. fratthew
6
00:04.99
2. pipifax 00:07.46
3. Frog1 00:08.94
4. HackMan 00:11.42
5. qwqer 00:12.86
6. werewolf 00:16.64
7. masaia
3
00:19.95
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Nick
143
00:03.10
2. Sadaf Alam
36
00:03.36
3. numbrr
117
00:03.42
4. dmetro
81
00:04.01
5. qqwref
166
00:04.54
6. 2015YINJ02
64
00:04.63
7. homeplus
20
00:04.77
8.anonymous
215
00:04.85
9. joe9go
22
00:05.29
10. sudokumister
22
00:05.30
AO5
1. Nick
143
00:03.23
2. Sadaf Alam
36
00:03.85
3. numbrr
117
00:04.00
4. dmetro
81
00:04.20
5. 2015YINJ02
64
00:04.69
6.anonymous
215
00:04.98
7. qqwref
166
00:05.26
8. homeplus
20
00:05.36
9. sudokumister
22
00:05.60
10. Landry Moroz
13
00:05.81
AO12
1. Nick
143
00:03.74
2. Sadaf Alam
36
00:04.26
3. dmetro
81
00:04.65
4. numbrr
117
00:04.97
5. 2015YINJ02
64
00:05.09
6. qqwref
166
00:05.46
7.anonymous
215
00:05.58
8. homeplus
20
00:05.88
9. Edmund Metzold
47
00:06.35
10. sudokumister
22
00:06.54
Robots / programmatic solversinfo  
1.baely
31
00:00.017
2.nbjohnson00:00.381
3.dbut2
29
00:00.475

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-08-11 12:13:44

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות