צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1.NickC
64
00:02.41
2.baely
14
00:03.97
3.Szofi
3
00:04.19
4.jftchau00:04.25
5.PseudonymousMAX
33
00:04.86
6.vowels
50
00:05.08
7.sauceguardian
24
00:05.11
8.mihriban00:05.51
9.Dasdingoman
23
00:05.59
10.Hybrid
45
00:05.66
11.Makhno00:05.79
12.pipifax00:05.85
13.dbut2
15
00:05.93
14.rotasenen
14
00:06.41
15.qobi
87
00:06.51
16.million
46
00:06.58
17.Edmund Metzold
22
00:06.60
18.aequidens
73
00:06.73
19.Akyte
1
00:06.74
20.Provocatrix00:06.77
השבוע
1.NickC
64
00:03.02
2.baely
14
00:03.97
3.Szofi
3
00:04.19
4.jftchau00:04.96
5.dbut2
15
00:05.93
6.vowels
50
00:06.16
7.rotasenen
14
00:06.41
8.Edmund Metzold
22
00:06.60
9.pipifax00:06.68
10.Provocatrix00:06.77
11.qobi
87
00:07.07
12.mihriban00:07.15
13.Nimue00:07.66
14.Victorious1
41
00:08.76
15.Frog100:09.26
16.Kropo
4
00:09.67
17.Gr5org00:09.75
18.Akyte
1
00:10.03
19.klassykat00:10.09
20.psychoknight1500:10.13
היום
1.Frog100:16.64
2.Vraata00:30.45
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1.NickC
64
00:03.64
2.Half_Line
20
00:05.71
3.vowels
50
00:05.91
4.NoameQin
7
00:06.18
5.pnguyen379
19
00:06.24
6.Edmund Metzold
22
00:06.44
7.qobi
87
00:06.58
8.brewcine
22
00:06.60
9.Dasdingoman
23
00:06.79
10.PseudonymousMAX
33
00:06.80
AO5
1.NickC
64
00:03.88
2.Half_Line
20
00:06.00
3.NoameQin
7
00:06.30
4.vowels
50
00:06.35
5.PseudonymousMAX
33
00:06.67
6.baely
14
00:06.68
7.pnguyen379
19
00:06.69
8.brewcine
22
00:06.81
8.Edmund Metzold
22
00:06.81
10.qobi
87
00:06.88
AO12
1.NickC
64
00:04.41
2.Half_Line
20
00:07.07
3.brewcine
22
00:07.23
3.Edmund Metzold
22
00:07.23
5.vowels
50
00:07.39
5.qobi
87
00:07.39
7.PseudonymousMAX
33
00:07.55
8.pnguyen379
19
00:07.64
9.Fastfaxer
76
00:07.86
10.baely
14
00:07.96
Robots / programmatic solversinfo  
1.baely
14
00:00.017
2.nbjohnson00:00.381
3.dbut2
15
00:00.475

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hide show

2021-09-21 18:06:33

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות