צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1. Gutterne 03:27.79
2. Elvenphox 04:05.87
3. Deathranger999 04:55.45
4. baely
30
04:56.88
5. kbdude8 05:39.28
6. Dorice
123
05:44.00
7. apple0
25
05:56.45
8. NIVAS 06:49.43
9. qobi
119
06:50.81
10. fraterrisus
23
07:05.40
11. FwtEisonDi
57
07:06.91
12. schnuggelbacke 07:53.45
13. HackMan 08:29.35
14. AC760925 08:37.91
15. Paofu
46
09:19.92
16. Jonnie 09:21.24
17. Ig: Smn_bhr
10
10:56.23
18. Peanutmobile 11:37.68
19. den254
7
16:31.64
20. mkmk
50
23:51.65
השבוע
1. baely
30
05:04.61
2. Elvenphox 05:18.38
3. NIVAS 07:06.39
4. schnuggelbacke 07:53.98
5. AC760925 08:37.91
6. Paofu
46
09:19.92
7. Ig: Smn_bhr
10
10:56.23
8. Dorice
123
11:04.78
9. Peanutmobile 11:37.68
10. den254
7
16:31.64
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1.--- ריק -----:--
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Nick
129
03:32.33
2. Cbear1696
96
04:09.40
3. Peksc2
28
05:27.33
4. baely
30
05:28.17
5. qobi
119
05:36.15
6. Fastfaxer
115
05:55.61
7.anonymous
47
06:00.63
8. CrankyDay
54
06:00.66
9. Alard
32
06:05.77
10. Terriama
36
06:11.16
AO5
1. Nick
129
03:43.35
2. Cbear1696
96
04:09.40
3. qobi
119
05:39.07
4. Peksc2
28
05:39.72
5. baely
30
05:46.10
6.anonymous
47
06:00.86
7. Fastfaxer
115
06:10.46
8. Dorice
123
06:21.84
9. apple0
25
06:23.32
10. CrankyDay
54
06:29.91
AO12
1. Nick
129
04:00.80
2. Cbear1696
96
04:22.59
3. Peksc2
28
05:50.86
4. baely
30
06:01.57
5. qobi
119
06:14.24
6. Fastfaxer
115
06:27.23
7. apple0
25
06:40.98
8. Alard
32
06:49.82
9. Dorice
123
06:52.15
10. CrankyDay
54
07:19.64
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:01.573
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-05-25 14:22:54

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות