צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1. Yelolyayla
65
00:03.53
2. Miggle81
65
00:03.87
3. Landry Moroz
21
00:03.92
4. keehaag
82
00:04.07
5. Szofi
3
00:04.19
6. Larry the pirate
67
00:04.38
7. BoscoDoc 00:04.46
8. DrVince
51
00:04.49
9. jinopipe
54
00:04.69
10. pipifax 00:04.86
11. noliai
102
00:05.40
12. Eli Seeliger
9
00:05.43
13. Jonathan Is The BEST
7
00:05.51
14. WobblyCobly
5
00:05.59
15. KevinPiface 00:05.69
16. 3756081
10
00:06.01
17. Terriama
41
00:06.09
18. qobi
146
00:06.27
19. HackMan
62
00:06.51
20. Klappa en ko
66
00:06.82
השבוע
1. DrVince
51
00:04.49
2. noliai
102
00:05.40
3. Eli Seeliger
9
00:05.43
4. Jonathan Is The BEST
7
00:05.51
5. pipifax 00:05.54
6. BoscoDoc 00:05.99
7. Landry Moroz
21
00:06.22
8. Dorice
154
00:06.86
9. Terriama
41
00:07.04
10. no1mayjah
53
00:07.05
11. JinLanyu
4
00:07.19
12. OldSweep 00:07.27
13. mililionsussy 00:07.30
14. Kropo
25
00:07.38
15. kodo28 00:07.47
16. larrytomatas 00:07.66
17. Itay123
27
00:07.70
18. Frog1 00:07.76
19. Stan O
24
00:07.81
20. ChiefOsceola 00:08.09
היום
1. pipifax 00:06.29
2. Kropo
25
00:07.38
3. Stan O
24
00:07.81
4. Dorice
154
00:08.24
5. noliai
102
00:08.34
6. gowuya 00:09.01
7. fr0ggy 00:11.08
8. DrLeiknar 00:14.99
9. concentration 00:16.20
10. Kenolo353
49
00:21.82
11. H2SO4Cat
2
00:24.69
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Nick
171
00:02.79
2. Sadaf Alam
41
00:03.30
3. numbrr
142
00:03.42
4. dmetro
94
00:04.01
5. Landry Moroz
21
00:04.18
6. qqwref
225
00:04.54
7. Geras
71
00:04.56
8. 2015YINJ02
88
00:04.63
9. homeplus
23
00:04.77
10. TCL
223
00:04.85
AO5
1. Nick
171
00:03.04
2. Sadaf Alam
41
00:03.52
3. numbrr
142
00:04.00
4. dmetro
94
00:04.20
5. Landry Moroz
21
00:04.28
6. qqwref
225
00:04.65
7. 2015YINJ02
88
00:04.69
8. Geras
71
00:04.93
9. TCL
223
00:04.98
10. homeplus
23
00:05.36
AO12
1. Nick
171
00:03.42
2. Sadaf Alam
41
00:04.26
3. numbrr
142
00:04.52
4. dmetro
94
00:04.65
5. 2015YINJ02
88
00:05.09
6. Landry Moroz
21
00:05.10
7. qqwref
225
00:05.38
8. TCL
223
00:05.58
9. keehaag
82
00:05.88
9. homeplus
23
00:05.88
Robots / programmatic solversinfo  
1.baely
32
00:00.017
2.sigsegv00:00.156
3.nbjohnson00:00.381

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2023-01-27 17:52:40

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות