צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1.stoopid00:35.46
2.Alard
21
00:38.95
3.qobi
92
00:39.56
4.Ludaye
72
00:49.73
5.idklolecksdee00:49.89
6.ZaarU
65
00:59.85
7.redpanda01:06.55
8.Kyra05
16
01:13.94
9.HackMan01:18.12
10.burgie1201:25.44
11.EthrDemon01:27.97
12.Danilko
61
01:30.11
13.Wuni1401:30.21
14.Lespring2201:33.77
15.topeteb01:35.11
16.PheromoneJones01:37.59
17.dave7300002:04.52
18.isi1702:07.23
19.Len Kaede
3
02:31.68
20.Ladawaha02:32.46
השבוע
1.qobi
92
00:39.56
2.ZaarU
65
00:59.85
3.HackMan01:20.63
4.Danilko
61
01:30.11
5.Wuni1401:30.21
6.PheromoneJones01:37.59
7.burgie1201:39.81
8.dave7300002:04.52
9.Ladawaha04:00.73
10.Sneasel
2
05:19.57
11.HBar
17
08:21.08
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1.qobi
92
01:02.20
2.HackMan01:20.67
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1.NickC
71
00:29.50
2.brewcine
22
00:35.72
3.apple0
20
00:36.21
4.bilms
37
00:37.20
5.Fastfaxer
84
00:41.45
6.Ramasp
105
00:41.71
7.qobi
92
00:43.06
8.Alard
21
00:45.15
9.Edmund Metzold
26
00:45.50
10.jeffafa
79
00:48.51
AO5
1.NickC
71
00:30.18
2.brewcine
22
00:36.10
3.apple0
20
00:37.18
4.bilms
37
00:37.99
5.qobi
92
00:41.95
6.Fastfaxer
84
00:42.98
7.Alard
21
00:45.43
8.Ramasp
105
00:45.60
9.Edmund Metzold
26
00:46.40
10.jeffafa
79
00:48.87
AO12
1.NickC
71
00:37.69
2.apple0
20
00:41.10
3.brewcine
22
00:44.99
4.bilms
37
00:47.31
5.Alard
21
00:50.30
6.qobi
92
00:50.95
7.Fastfaxer
84
00:55.02
8.PeteSF
17
00:58.54
9.Ramasp
105
00:59.37
10.Edmund Metzold
26
01:00.75
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.417
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hide show

2021-10-24 21:25:19

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות