צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1. Sadaf Alam
26
00:05.62
2. Elvenphox 00:08.27
3. qobi
119
00:08.56
4. 2015YINJ02
31
00:08.93
5. Landry Moroz
9
00:09.80
6. Deathranger999 00:09.93
7. jftchau 00:11.77
8. Ig: Smn_bhr
10
00:12.21
9. SliverHawk
64
00:14.43
10. Dorice
123
00:14.57
11. poepjes
29
00:15.63
12. MunchyMunch 00:16.56
13. HackMan 00:17.74
14. Carol 625
37
00:19.64
15. leonleonidis
13
00:19.83
16. jorah
22
00:23.78
17. Daboss4eva 00:25.25
18. DouvleX 00:25.54
19. IzAlexandre2
57
00:28.88
20. attractorse308 00:32.63
השבוע
1. Sadaf Alam
26
00:05.96
2. Elvenphox 00:08.27
3. Landry Moroz
9
00:09.80
4. Dorice
123
00:14.57
5. qobi
119
00:19.19
6. Carol 625
37
00:19.64
7. leonleonidis
13
00:19.83
8. HackMan 00:27.84
9. attractorse308 00:32.63
10. rob69
10
02:22.19
11. krisviz 03:17.04
12. WLF117171711 1d 01:00:22.11
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1. Dorice
123
00:14.60
2. HackMan 00:27.84
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Nick
129
00:05.11
2. numbrr
98
00:06.73
3. Sadaf Alam
26
00:08.80
4. Cbear1696
96
00:09.55
5. Terriama
36
00:10.52
6. M_at_s
7
00:10.98
6. qqwref
136
00:10.98
8. qobi
119
00:11.17
9. Fastfaxer
115
00:11.61
10. dav
113
00:11.95
AO5
1. Nick
129
00:06.63
2. numbrr
98
00:07.00
3. Sadaf Alam
26
00:09.59
4. Cbear1696
96
00:10.08
5. qqwref
136
00:11.25
6. Terriama
36
00:11.71
7. qobi
119
00:11.74
8. dav
113
00:12.10
9. Fastfaxer
115
00:12.36
10. distracted
53
00:12.53
AO12
1. Nick
129
00:08.35
2. numbrr
98
00:08.40
3. Terriama
36
00:13.04
4. qqwref
136
00:13.83
5. qobi
119
00:13.99
6. Sadaf Alam
26
00:14.79
7. distracted
53
00:15.53
8. Fastfaxer
115
00:15.56
9. apple0
25
00:16.19
10. sudokumister
21
00:16.44
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.394
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-05-25 14:03:27

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות