צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1. Sadaf Alam
26
00:09.87
2. Elvenphox 00:12.73
3. baely
30
00:16.70
4. qobi
119
00:17.03
5. SliverHawk
64
00:18.53
6. Dorice
123
00:19.63
7. kennethaw88
45
00:22.63
8. Deathranger999 00:23.25
9. apple0
25
00:25.62
10. jorah
22
00:25.98
11. Gyu Hwa Lee
30
00:29.18
12. HackMan 00:34.18
13. Reeeeeeeed 00:34.51
14. WLF117171711 00:44.56
15. HmdT1008 00:53.58
16. Ladawaha 01:00.82
17. Jennalynn Morton
55
01:17.34
18. Solander 01:17.72
19. 578899123 02:34.07
20. platypuspen
2
07:28.30
השבוע
1. Sadaf Alam
26
00:12.65
2. Elvenphox 00:12.73
3. baely
30
00:16.70
4. Dorice
123
00:19.63
5. kennethaw88
45
00:22.63
6. qobi
119
00:24.70
7. WLF117171711 00:44.56
8. HackMan 00:50.36
9. HmdT1008 00:53.58
10. platypuspen
2
07:28.30
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
היום
1. HackMan 00:50.36
2. Dorice
123
01:09.10
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Nick
129
00:10.16
2. numbrr
98
00:13.30
3. Terriama
36
00:14.59
4. Sadaf Alam
26
00:16.38
5. Edmund Metzold
41
00:16.76
6. qobi
119
00:17.21
7. qqwref
136
00:17.80
8. Cbear1696
96
00:17.99
9. Dorice
123
00:19.25
10. apple0
25
00:19.52
AO5
1. Nick
129
00:10.16
2. numbrr
98
00:14.36
3. Terriama
36
00:15.11
4. qqwref
136
00:16.18
5. Edmund Metzold
41
00:17.21
6. qobi
119
00:17.32
7. Sadaf Alam
26
00:18.17
8. Cbear1696
96
00:18.68
9. apple0
25
00:19.64
10. Dorice
123
00:20.28
AO12
1. Nick
129
00:15.05
2. qobi
119
00:20.56
3. numbrr
98
00:21.35
4. Edmund Metzold
41
00:21.40
5. qqwref
136
00:22.12
6. apple0
25
00:22.94
7. Sadaf Alam
26
00:23.03
8. Terriama
36
00:24.19
9. Madarjeen
73
00:26.96
10. Dorice
123
00:27.36
Robots / programmatic solversinfo  
1.--- ריק -----:--
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-05-25 12:10:46

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות