צינורות


תרגום אתר זה.

Special thanks to Olli for the translation

צינורות הידוע גם כ רשת-חופשית הינו פאזל לוגי עם חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

המטרה הי לסובב את משבצות הסריג כך שכל הצינורות מחוברים לקבוצה אחת.
לולאות סגורות אינן מותרות.

לחץ על משבצת עם העכבר כדי לסובב אותה (Ctrl + לחיצה מסובבת בכיוון ההופכי). לחיצת עכבר ימני מקבעת את המשבצת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

צינורות


4x4 צינורות | 4x4 צינורות כריכה | 5x5 צינורות | 5x5 צינורות כריכה | 7x7 צינורות | 7x7 צינורות כריכה | 10x10 צינורות | 10x10 צינורות כריכה | 15x15 צינורות | 15x15 צינורות כריכה | 20x20 צינורות | 20x20 צינורות כריכה | 25x25 צינורות | 25x25 צינורות כריכה

החודש
1. Nick
129
01:06.58
2. Majdan 01:32.37
3. Sadaf Alam
26
01:55.27
4. Terriama
36
02:04.54
5. baely
30
02:15.66
6. songbird238 02:17.08
7. Gooboi
25
02:30.91
8. pipifax 02:36.91
9. AsphodelAce 02:41.65
10. Janosik 02:43.37
11. qobi
119
02:45.24
12. RedPols 02:45.60
13. FwtEisonDi
57
02:47.53
14. Dorice
123
02:48.66
15. ChiefOsceola 02:56.65
16. Ryong L
19
02:57.56
17. Ferdiwagner
71
02:58.84
18. Kutner17
65
02:59.26
19. upwatch 02:59.60
20. HerrNoix 03:00.32
השבוע
1. Nick
129
01:14.21
2. Majdan 01:39.17
3. Terriama
36
02:04.54
4. Sadaf Alam
26
02:06.33
5. baely
30
02:18.39
6. songbird238 02:37.91
7. pipifax 02:50.68
8. Ferdiwagner
71
02:58.84
9. SliverHawk's sweethe...
91
03:08.96
10. Ig: Smn_bhr
10
03:08.98
11. picarat 03:10.40
12. HuevosNoches 03:14.95
13. Dorice
123
03:15.04
14. hijenhi 03:26.51
15. jorah
22
03:36.87
16. Basileus 03:42.38
17. Janosik 03:46.51
18. arno75
71
03:55.67
19. Melissaface99 04:16.21
20. multilah
24
04:21.21
היום
1. HackMan 04:23.00
2.--- ריק -----:--
3.--- ריק -----:--
4.--- ריק -----:--
5.--- ריק -----:--
6.--- ריק -----:--
7.--- ריק -----:--
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. Nick
129
01:09.15
2. dmetro
57
01:35.54
3. Cbear1696
96
01:54.28
4. Terriama
36
01:56.79
5. everton
39
01:57.78
6. Sadaf Alam
26
01:59.97
7. muuuuuu
20
02:05.07
8. numbrr
98
02:08.46
9. kim16
19
02:13.22
10. homeplus
19
02:13.32
AO5
1. Nick
129
01:13.79
2. dmetro
57
01:44.34
3. Cbear1696
96
01:56.34
4. everton
39
02:01.55
5. Terriama
36
02:04.56
6. Sadaf Alam
26
02:05.65
7. muuuuuu
20
02:14.44
8. kim16
19
02:15.05
9. baely
30
02:17.85
10. numbrr
98
02:18.33
AO12
1. Nick
129
01:21.09
2. dmetro
57
01:47.76
3. Cbear1696
96
02:04.88
4. Terriama
36
02:07.81
5. everton
39
02:12.97
6. kim16
19
02:18.24
7. numbrr
98
02:21.33
8. Sadaf Alam
26
02:21.77
9. brewcine
33
02:24.84
10. baely
30
02:25.49
Robots / programmatic solversinfo  
1.baely
30
00:00.027
2.nbjohnson00:00.441
3.Janosik00:00.701

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-05-25 13:31:55

he.puzzle-pipes.com
השבת פרסומות